Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 12/2019

Rekisterinpitäjä  

GreenPartner Oy
Kauppakatu 26 B II krs, 87100 Kajaani
Y-tunnus 0965046-4
Rekisteriasioista vastaava henkilö: toimitusjohtaja Maarit Mentilä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maarit Mentilä, maarit@greenpartner.fi, 0400-175087

Rekisterin nimi
GreenPartner Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterinpidon peruste
Yhtiö tekee mm. pihasuunnitelmia yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Tätä tehtävää varten ja hyvän asiakaspalvelun varmistamiseksi yhtiöllä on asiakkaisiinsa liittyvä rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme työssämme.

Yhteydenpidon hoitaminen yhtiön ja asiakkaan välillä ja palvelun laskuttaminen asiakkaalta. Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin sekä ja asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot (kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, osoitteen, tontin sijainnin), ja välitämme ne muille tilauksesta ja maksutapahtumasta huolehtiville yrityksille. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi logistiikasta huolehtivat yritykset sekä maksusta vastaavat pankit. GreenPartner Oy ei anna tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Keräämme verkkosivustolla/instagram/facebook myös nimetöntä tietoa sivustolla vierailijoiden internetkäyttäytymisestä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään palvelumme kehittämiseen ja asiakkaidemme ostokokemuksen parantamiseen.

GreenPartner.fi-sivustolla käytetään muun muassa Facebookin ja Instagramin kuvalinkkejä. Kun vierailet sivustollamme, nämä kuvalinkit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. 

Facebook voi yhdistää vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Me voimme käyttää näin saatuja tietoja mainontaan Facebook-mainosten kautta.

Tietojen mahdolliset luovutukset
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin toimenpiteisiin, esim. mainontaan, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseksi (esim. alihankintatöissä).

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Yhtiö tallentaa rekisterin tiedot Kaisanet Oy:n Tiedostoturvaan.

Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi osoittaa yhtiölle ja asiakkaalle vastataan kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa tai oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pois lukien lain velvoittamat tiedot. Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista saat täältä: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.